Fag

Overskrift:

Engelsk B

Introtekst:
Uddannelsestiden for engelsk B på hf er 210 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.
 1. Faglige mål:

  Du skal lære at:

  • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • læse engelske tekster meningsfyldt op
  • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig frem­stilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
  • gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster
  • analysere ikke-litterære tekster
  • analysere og fortolke litterære tekster
  • perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge
  • bruge en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæs­sige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektive­ring af aktuelle forhold
  • formulere dine synspunkter på engelsk med anvendelse af hen­sigtsmæssige kommunikationsstrategier
  • bruge faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
  • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier
 2. Undervisningens indhold:

  Kernestoffet er:

  • det engelske sprogs grammatik, retskrivning og tegnsætning udtale, ordforråd og faste vendinger kommunikationsstrategier, standardsprog og variation det engelske sprog som globalt kommunikationssprog forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster tekstanalytiske begreber
  • væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
  • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

  Litterære og ikke-litterære tekster i kernestoffet skal være ubear­bejdede og på autentisk engelsk.

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

 3. Undervisningen:

  Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet med faget organiseres fortrinsvis i emner. It indgårsom redskab i undervisningen.

  Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

 4. Eksamen:

  Eksamen bestårafen skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

  Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Prøven er todelt. Første delprøve varer 1 time. I denne del må du ikke bruge computerellerfaglige hjælpemidler.

  Anden delprøve varer 4 timer. I denne del er alle hjælpemidler tilladt.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 5-7 sider tilknyttet et studeret emne. Eksamen varer 30 minutter og består af din præsentation af stoffet efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer. Tekstmaterialet udleveres dagen før prø­ven, og forberedelsestiden er minimum 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt.

læs kursisternes fortællinger

Overskrift:

Line tog hf på VUC:

INFO

Kontakt studievejledning her

DU KAN OGSÅ LÆSE OM:

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.