Fag

Overskrift:

Engelsk A

Introtekst:
Uddannelsestiden for engelsk A på hf er 325 timer. Skolen bestemmer timernes fordeling.
 1. Faglige mål:

  Du skal lære at:

  • forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
  • læse engelske tekster meningsfyldt op
  • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
  • give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
  • kunne gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i for­skellige typer engelske tekster
  • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper under anvendelse af faglig terminologi
  • perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge
  • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds­mæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspek­tivering af aktuelle forhold
  • orientere dig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
 2. Undervisningens indhold:

  Kernestoffet indeholder:

  • det engelske sprogs grammatik, lydsystem, ortografi (stavemå­de) og tegnsætning
  • idiomatik (faste vendinger), ordforråd og orddannelse
  • principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
  • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
  • standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunika­tionssprog
  • tekstanalytiske begreber
  • et bredt udvalg af nyere litterære og ikke-litterære tekster
  • et bredt udvalg af litterære tekster fra forskellige perioder
  • uddrag af værker af Shakespeare
  • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
  • anvendelse af relevant faglig terminologi
  • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
  • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier
  • væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
  • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

  Arbejdssproget vil overvejende være engelsk. Der inddrages sup­plerende stof i undervisningen.

 3. Undervisningen:

  Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryks­form. Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning.

  Gennem undervisningen i engelsk på A-niveau opnår du kompeten­cer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor engelsk indgår.

 4. Eksamen:

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk.

  Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Den første time må du hverken bruge computer eller faglige hjælpemidler. De sidste 4 timer er alle hjælpe- midler tilladt.

  Den mundtlige prøve er i et ukendt tekstmateriale på 3-4 sider, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Der er 1 times forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt, og 30 minutters eksamination.

læs kursisternes fortællinger

Overskrift:

Line tog hf på VUC:

INFO

Kontakt studievejledning her

DU KAN OGSÅ LÆSE OM:

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.