Fag

Overskrift:

Design C

Introtekst:
Uddannelsestiden for design C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.
 1. Faglige mål:

  Du skal lære at:

  • identificere et designproblem og gennemføre en designproces
  • formidle en designproces, designløsninger og designanalyse
  • foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces
  • analysere og vurdere design som proces og resultat
  • analysere design ud fra kontekstuelle parametre
 2. Undervisningens indhold:

  Kernestoffet er:

  • designparametre: form, rum, funktion, kommunikation, æstetik og identitet
  • kontekstuelle parametre: samfund, miljø, etik, branding, øko­nomi, teknologi og innovation
  • produktdesign
  • kommunikationsdesign
  • design af fysiske omgivelser
  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen 
 3. Undervisningen:

  Undervisningen veksler mellem projektperioder og korte kursusfor­løb, hvordu læreratgennemføre en designproces. Ved afslutnin­gen af hvert større projekt skal du lave en skriftlig opsummering på ca. 1 side afforløbets praktiske og teoretiske elementer. Resultater­ne fra hvert projektforløb samles i en portfolio. Ved gruppearbejder skal du udfærdige en individuel dokumentation af dit arbejde i projektforløbet, som ligeledes skal indgå i din portfolio. Foruden undervisningen på skolen vil klassen komme på besøg på tegnestuer, virksomhederog udstillinger.

  It indgår som redskab i designprocessens forskellige faser. Du bruger it i forbindelse med research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

  Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

 4. Eksamen:

  Eksamen består afen mundtlig prøve.

  Prøven foregår på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Opgaven formuleres af dig og din lærer i fællesskab. Prøven er todelt. Første del bestårafdin præsentation på grundlag af opgaven, illustreret ved hjælp af portfolioens materiale. Præsen­tationen suppleres med uddybende spørgsmål fra din lærer. Anden del formersig som en samtale mellem dig og din lærerom indholdet af portfolioen.

  Eksamen varer 30 minutter med 48 timers forberedelsestid til udar­bejdelse af præsentation på grundlag af opgaven.

læs kursisternes fortællinger

Overskrift:

Line tog hf på VUC:

INFO

Kontakt studievejledning her

DU KAN OGSÅ LÆSE OM:

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.