Fag

Overskrift:

Psykologi B

Introtekst:
Uddannelsestiden for psykologi B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.
 1. Faglige mål:

  Du skal lære at:

  • vise kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
  • redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologiske teo- rierog begreber og kunne sætte dem ind i en historisk-kulturel kontekst
  • kritisk udvælge og bruge psykologisk viden på konkrete problem­stillinger og aktuelt stof
  • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger og placere psykologisk teori i en videnskabs­teoretisk ramme
  • kende fagets forskningsmetoder og i den forbindelse diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
  • forstå, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser og i den forbindelse præsentere og forholde dig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsap­parat
  • vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
  • formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
  • perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske viden­skaber som natur- og samfundsvidenskaberne
 2. Undervisningens indhold:

  Undervisningen giver dig grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Psykologiske forhold handler om, hvordan mennesker san­ser, tænker, lærer, føler, handler og udviklersig universelt og under givne livsomstændigheder.

  Kernestoffet inden for de forskellige dimensioner er:

  socialpsykologi:

  gruppepsykologiske processer og social indflydelse; interpersonel kommunikation; social kognition, herunder stereotyper og fordom­me; kulturpsykologi

  udviklingspsykologi:

  menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur; omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens; kognition og læring: psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse; perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen; personlighed og identitet: selv, identitet og personlighed; individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping

  Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne sundhedspsykologi, psykisk dysfunktionalitet, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, menneske-maskine-psykologi, pædagogisk psykologi, retspsykologi.

 3. Undervisningen:

  Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling bl.a. ved at læse originaltekster og ved at gennemføre og bearbejde mindre formerforfeltundersøgelser.

  It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet­baseret videnssøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

 4. Eksamen:

  Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælgeren af føl­gende to prøveformer:

  a)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tema med kortere bilagsmateriale. Du udarbejderen synopsis i forberedelsen, som du præsenterer til selve prøven. Prøven varer 30 minutter, og du får mindst 3 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis.

  b)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tema med bilagsmateria­le. Du udarbejder en synopsis i forberedelsen, som du præsenterer til selve prøven, hvorefter eksaminator stiller uddybende spørgsmål. Prøven varer 30 minutter, og du får mindst 24 timers forberedelses­tid til udarbejdelse af synopsis.

læs kursisternes fortællinger

Overskrift:

Line tog hf på VUC:

INFO

Kontakt studievejledning her

DU KAN OGSÅ LÆSE OM:

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.