Startdato:

21-11-2016

Overskrift:

Nye AVU-indgange i Himmerland

Billede:
Nyhedstekst:

Hos VUC&hf Nordjylland, Himmerland kører man nu på 2. skoleår med at visitere kursister til AVU gennem tre indgange i stedet for to. Det har de gjort dels for at imødekomme de nye krav til optagelse på erhvervsuddannelserne som følge af erhvervsskolereformen i 2015, og dels som følge af at VUC’s kursisttype har ændret sig gennem de senere år.


Ved skoleårets start i august 2015 udskiftede man i Himmerland de to hidtidige indgangsmuligheder - henholdsvis Basis/G-niveau og F, E, D-niveau - med en ny trestrenget model:

  • Studieintro: uddannelse- og jobafklaring. Styrkelse af grundlæggende faglige og sociale studiekompetencer. Fag på basisniveau samt understøttende OBU og FVU. 
  • GF-forløb: Rettet mod erhvervsuddannelse. Fag på G og F-niveau. Vejledning og afklaring om uddannelsesvalg. Eventuelt understøttende undervisning i form af værkstedstimer og lektiehjælp, samt OBU. 
  • ED-forløb: Rettet mod optag på de gymnasiale uddannelser. Kan kombineres med hf-enkeltfag på VUC&hf Himmerland.

Det er studievejlederne, der vurderer og visiterer den enkelte kursist til den relevante indgang og faglige niveau, og den nye model fungerer ifølge afdelingsforstander i Himmerland, Lisbeth Hvid Christensen, rigtig godt: ”Det vigtigste og det bedste er, at vi får mødt kursisterne på det niveau, de er – og at der er ro på til at nå de næste faglige niveauer.


En ny kursistgruppe

Ændringen til Himmerlands nye model med tre indgange skal især ses som en målrettet løsningsmodel rettet mod en række problemstillinger vedrørende et ekstraordinært stort fravær og frafald blandt AVU-kursisterne og en manglende faglig homogenitet på holdene. En af de grundlæggende forklaringer på disse problemstillinger skal ifølge Lisbeth Hvid Christensen først og fremmest findes i kontanthjælpsreformen fra 2010. Siden denne reform blev gennemført, har kursistgruppen i Himmerland nemlig ændret sig markant på flere områder.


Først og fremmest er gennemsnitsalderen på de fem år faldet fra 35 år til nu kun 22 år. For de mange pensionister og en stor gruppe kvinder på 35+ (der ofte på grund af børn ikke havde fået en uddannelse som unge), der tidligere befolkede VUC’s AVU-hold, er kurserne - efter kontanthjælpsreformen – ofte ikke længere økonomisk tilgængelige. Den nye kursistgruppe er ifølge afdelingsforstanderen i dag ofte folk, der på den ene eller anden måde er så at sige tvunget ind på VUC&hf af systemet og kommunen. Derfor har de i mange tilfælde også en langt mindre motivation for at være der; i tilgift er de generelt også fagligt svagere og mere utrænede i at gå i skole.


Men i Himmerland er de ikke blege for at tage den udfordring op. Som Lisbeth Hvid Christensen siger: ”Det er de kursister, vi nu har – så må vi få systemet til at passe til dem.” Og det må man sige, de har gjort med de nye indgange, som også gerne skulle imødekomme en række andre yderst vigtige formål:

  • At styrke uddannelsesparathed samt job og uddannelsesafklaring
  • At målrette AVU mod ungdomsuddannelse – med særligt fokus på erhvervsuddannelserne
  • Bedre løbende optag på VUC, der målrettes kursistens behov og faglige niveau
  • Mere homogene hold – kursisterne på det rette niveau (bedre visitering)
  • Øget samarbejde med de øvrige uddannelsestilbud i området med henblik på at øge kursisters mulighed for videreuddannelse i ordinære uddannelsestilbud.

”Nu asfalterer vi ikke længere”

Vejen fra tanke til handling har i hele denne øvelse været ganske kort. Processen startede med en fælles arbejdsdag i starten af 2015, hvor afdelingsforstanderen præsenterede et oplæg, som alle lærere og studievejledere efterfølgende samarbejdede om at finpudse. I marts 2015 blev lærerne så officielt orienteret om den kommende omlægning, og at den ville træde i kraft i august samme år. Nu kører ordningen på 2. skoleår, og ifølge Lisbeth Hvid Christensen er man i store træk ovre implementeringsfasen: ”Nu er der kommet ro på hos personalet; nu asfalterer vi ikke længere. Nu forfiner vi – vi lægger striber på og så videre.


En af måderne at forfine på er udrulningen af en helt ny kontaktlærerordning, der har til hensigt at nedbringe kursistfraværet yderligere. Eksempelvis indebærer ordningen, at den første fraværssamtale med kursisten ikke automatisk varetages af studievejlederen, men i stedet afholdes sammen med den pågældende kursists kontaktlærer.


Generelt er de i Himmerlandafdelingen godt tilfredse med den nye model for AVU. Der er naturligvis en del udfordringer for lærerne og deres undervisningsplanlægning i forbindelse, og dette skyldes især, at det løbende optag i samme omgang også er blevet struktureret anderledes. Denne omstrukturering er sket med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningstilbuddet for de kursister, der starter hen over skoleåret. For lærerene betyder dette, at de i højere grad skal tilrettelægge undervisningen i moduler – især på GF-forløbet.


Den nye struktur er alt i alt til glæde for både lærere og kursister - lærerne ved, hvornår der kommer nye kursister på holdet, så de bedre kan tage ordentligt i mod dem. Desuden er holdene som nævnt blevet langt mere homogene til glæde for både kursisterne og deres faglighed samt lærerne og deres undervisningsplanlægning: ”Det, jeg hører, er, at det faglige niveau er blevet højere. Især GF er blevet fagligt styrket ifølge lærerne. Holdene er langt mere homogene rent fagligt, og det gør undervisningen nemmere,” forklarer Lisbeth Hvid Christensen. Og som en ekstra appelsin i turbanen er det samlede karaktergennemsnit for alle AVU-fag steget med 0,73 på det første fulde skoleår efter omlægningen.

LÆS KURSISTERNES FORTÆLLINGER

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.